Hangi Obezite Ameliyatı Size Daha Uygun?

Günümüzde birçok merkezde obezite ameliyatlarının büyük bir kısmı başarı ile uygulanabilmektedir. Tıp dünyası obezitenin cerrahi tedavisi için halen en iyi tedavi konusunda bir fikir birliğine varamamıştır. Her doktor kendi yaptığı ameliyatın daha iyi olduğunu savunmaktadır. Ancak hasta için “En iyi tedavi yoktur, en iyi yöntem vardır”. Bu bağlamda her hasta ayrı ayrı değerlendirilmeli, hastanın ne kadar kiloyu ne kadar zaman diliminde vereceği, diyet ve egzersiz önerilerine uyup uyamayacağı belirlenmeli ve seçilecek tedavi buna göre planlanmalıdır.