Türkiye'de Obezite

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014’ teki açıkladığı verilere göre; ülkemizde obez bireylerin oranı %20’dir. Bireylerin vücut kitle endeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü bireylerin %33,7’si fazla kilolu, %42,2’si normal kilolu, %4,2’si ise düşük kiloludur. Cinsiyet yönünden bakıldığında ise; kadınların %24,5’i obez, %29,3’ü ise fazla kiloludur. Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla, %15,3 ve %38,2’dir. Türkiye nüfusuna göre bu veriler rakamlara döküldüğünde ise ülkemizde; 40 milyon “kilolu”, 8 milyon “obez” ve obezite ameliyatı olmaya aday 2 milyon “morbid obez” birey bulunmaktadır. Ülkemizde 30’dan fazla merkezde 300’e yakın cerrah tarafından obezite cerrahisi yapılmasına rağmen 2014 yılındaki ameliyat edilen hasta sayısı ortalama 8.000 civarındadır.